Pevnost Radíkov | Web pevnosti č.2 Radíkov

Vítáme Vás na

PEVNOSTI - FORTU II RADÍKOV V OLOMOUCI

z roku 1876

Historie
Historie

Vznik, vybavení a využití forty Radíkov

Nabídka
Nabídka

Nabídka aktivit Radíkovské pevnůstky

Fotogalerie
Fotogalerie

Fotografie pevnůstky Radíkov a jejich aktivit

Aktuality

 • 2016-06-03
 • Poterna – vybudovaná za přispění z prostředků ROP Střední Morava

 • ROP_logoLetos uplyne pět let od realizace projektu Pevnůstka Radíkov – Poterna. Předcházelo tomu několikaleté období složitých administativních úkonů, jednání, kalkulací, výběrových řízení, projektování schvalování a povolování. Kdo to nezažil – neuvěří. Nakonec se v roce 2011 začalo stavět a na Mikuláše byla kolaudace. Vzniklo dílo, které každoročně přitahuje víc návštěvníků, k tomu se podařilo zrealizovat řadu dalších projektů – sportovních a kulturních. Počet návštěvníků se v počátku otevření fortu veřejnosti v roce 2007, pohyboval řádově ve stovkách za rok. Po rekonstrukci Poterny se počty zvedly na tisíce návštěvníků. Na jedné z akcí, „Rekonstrukce osvobození Olomouce v květnu 1945″, která měla letos už pátý ročník, chodí v posledních letech až dva tisíce diváků. Navštěvuje nás celé spektrum zájemců, od mateřských škol až po kluby seniorů. Pro každého jsme schopni program uspůsobit.  Zapojili jsme se také do akcí pořádaných ROPem a Statutárním městem Olomouc, např. Dny evropského dědictví, Muzejní noc atd., máme slevy na Olomouc region Card.

  Také se nám daří rekonstruovat další části fortu za přispění Olomouckého  kraje a Statutárního města Olomouc. Npříklad byl vyčištěn celý suchý příkop o délce 750 metrů, opravena řada vyzdívek ve vnitřní kryté cestě, ve vjezdu atd. Od loňského roku pořádáme ročně několik závodů na kolech v terénu fortu. Letos to budou dva závody na jejich realizaci přispělo i město Olomouc.


 • 2016-04-11
 • Rekonstrukce osvobození Olomouce v květnu 1945 na fortu Radíkov

 • Loga_plakat
  Dne 8.5.2016 se na fortu uskuteční dvě bojové ukázky, ve 13 a v 15 hodin, inspirované skutečnými událostmi při osvobozování Olomouce v květnu 1945. Při bojových ukázkách bude na scéně víc jak padesát dobově oblečených a vyzbrojených vojáků a partyzánů. Také se zde představí v provozu mnoho dobové techniky.  Německý tank Tiger a český Praga AH IV, kübelwagen Kdf 82, kanon PAK 40 a jako zlatý hřeb bude při ukázce útočit z oblohy sovětská stíhačka Jak 3.
  Mimo dobu bojových ukázek majitelé zbraní a techniky představí svoje exponáty.
  Fort bude otevřen pro veřejnost od 9.00 a mimo dobu bojových ukázek budou probíhat standardní prohlídky.
  Navíc bude k vidění výstavka unikátních dobových dokumentů ze sbírek známého olomouckého sběratele Ing. Josefa Moši.

  Nad akcí převzal záštitu primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.


 • 2016-03-30
 • Pálení čarodějnic na fortu dne 30.4.2016

 • Snímek 1Akci zahájíme ve 14 hodin odstraňováním náletové zeleně. Pro děti bude připraven program. Večer zapálíme oheň a upálíme čarodějnice, opečeme buřty a zahrajem na kytaru a zazpíváme.


 • 2016-03-30
 • Ukliďme les kolem St. Kopečka

 • 160420164347160420164349160420164352160420164355Uklid_16

  Zveme všechny příznivce čistého lesa. Formou procházky od ZOO St. Kopeček směrem na Fort Radíkov posbíráme všechno co se vejde do plastových pytlů. Procházku zakončíme na fortu Radíkov, kde budou mít účastníci akce volný vstup na prohlídku. U ZOO se rozdělíme na několik skupin a různými cestami se vydáme na fort Radíkov. Kdo může, vezměte si pracovní rukavice, úklidové „pinzety“ nebo „napichovátka“. Budeme sbírat především lahve, různé plasty a papíry.

  17.4.2016 Vyhodnocení akce.

  Počasí se nám vydařilo a sešlo se nás deset. U ZOO jsme se rozdělili na dvoučlenné týmy a vycházkovým tempem vyrazili k fortu Radíkov po lesních cestách. Terén jsem zmapoval předem, proto jsme věděl, že každé dvojici budou stačit dva pytle. Při tom mapování jsem našel několik lokalit, kde vznikaly černé skládky a na ty jsme se potom vypravili společně. Nakonec z toho byl skoro plný velkoobjemový kontejner. Po práci jsme si prohlédli fort Radíkov a slíbili si, že se potkáme zase za rok. Děkuji všem, kteří nelitovali svůj volný čas a šli napravovat to co způsobili neukáznění návštěvníci naší přírody. Také děkuji Technickým službám města Olomouce, zejména panu řediteli Bc. Miroslavu Petříkovi, který se zapojil do této akce a poskytl pracovní pomůcky a hlavně techniku pro odvoz odpadu nejen z fortu Radíkov.