Poterna – vybudovaná za přispění z prostředků ROP Střední Morava

ROP_logoLetos uplyne pět let od realizace projektu Pevnůstka Radíkov – Poterna. Předcházelo tomu několikaleté období složitých administativních úkonů, jednání, kalkulací, výběrových řízení, projektování schvalování a povolování. Kdo to nezažil – neuvěří. Nakonec se v roce 2011 začalo stavět a na Mikuláše byla kolaudace. Vzniklo dílo, které každoročně přitahuje víc návštěvníků, k tomu se podařilo zrealizovat řadu dalších projektů – sportovních a kulturních. Počet návštěvníků se v počátku otevření fortu veřejnosti v roce 2007, pohyboval řádově ve stovkách za rok. Po rekonstrukci Poterny se počty zvedly na tisíce návštěvníků. Na jedné z akcí, „Rekonstrukce osvobození Olomouce v květnu 1945“, která měla letos už pátý ročník, chodí v posledních letech až dva tisíce diváků. Navštěvuje nás celé spektrum zájemců, od mateřských škol až po kluby seniorů. Pro každého jsme schopni program uspůsobit.  Zapojili jsme se také do akcí pořádaných ROPem a Statutárním městem Olomouc, např. Dny evropského dědictví, Muzejní noc atd., máme slevy na Olomouc region Card.

Také se nám daří rekonstruovat další části fortu za přispění Olomouckého  kraje a Statutárního města Olomouc. Npříklad byl vyčištěn celý suchý příkop o délce 750 metrů, opravena řada vyzdívek ve vnitřní kryté cestě, ve vjezdu atd. Od loňského roku pořádáme ročně několik závodů na kolech v terénu fortu. Letos to budou dva závody na jejich realizaci přispělo i město Olomouc.

2016-06-03T23:44:37+00:00 3.6.2016|