miniSlovník

miniSlovník 2016-03-30T16:36:57+00:00

miniSlovník

 • Caponniere, fr.[kapnje] /kaponiéra/
  • A – zemní val s předprsní a banketem umožňující podélné ostřelování hradebního příkopu. Kaponiéra umožňovala též bezpečný přechod přes hradební příkop, např. mezi eskarpou ravelinu a hrdlem shromaždiště.B – kasematní objekt se střílnami pro pěchotní nebo dělostřelecké zbraně umožňující boční palbu do hradebních příkopů. Používal se především u polygonálního a klešťového typu opevnění nebo pro krytí hradebních příkopů samostatných fortů.
 • Fort, fr. [fór]
  • předsunutý dělostřelecký objekt. Na rozdíl od flošny budovaný jako stálý a stále vyzbrojený pevnostní prvek. Obvykle armovaný, s hradebním příkopem a prvky pro jeho obranu (kaponiéry případně střelecké galerie). Součástí fortu mohl být také týlový kasematní objekt, ve kterém byla umístěna kasárna, prachárny a další zařízení. Forty jsou vývojově nejmladším prvkem (a posledním), který ještě můžeme zařadit do bastionového pevnostního stavitelství.
 • Eskarpa, pč.
  • viz Escarpé.
 • Escarpé, fr. [eskarpe] /eskarpa/ {příkrý}
  • opěrná hradební zeď ležící v hradebním příkopu na jeho vnitřní straně. Tato zeď mívá speciální konstrukci armování. Pomocí opěrných sloupů, které vstupují až několik metrů do valu, se snižuje možnost podstřelení a sesutí velkých částí armování. Tyto opěrné sloupy mohou být nahoře zaklenuty.
 • Double caponniére, fr. [dubl capnje] /dvoukaponiéra, dvojitá kaponiéra/
  • úvozová cesta chráněná z obou stran valem předprsně s banketem. Sloužila obráncům k bezpečnému překonávání hradebního příkopu a k jeho podélnému ostřelování, nebo ke spojení kryté cesty s flošnami nebo forty.
 • Krytá cesta
  • viz Chemin couvert.
 • Chemin de rondes, fr. [šmen d ród] /okružní cesta, cesta stráží/
  • úzká cesta na kordonu eskarpy hlavního hradebního valu. Sloužila strážným k obchůzkám pevnosti.
 • Chemin couvert, fr. [šmen kuvér] /krytá cesta/
  • cesta nad kordonem kontreskarpy po vnějším obvodu hradebního příkopu. Vrchol glacisu ji převyšuje o 2,1–2,5 m, takže pohyb obránců je dokonale skryt před zraky i přímou palbou útočníka.
 • Parados, fr.[parado]{„zázadí”}
  • skladovací nebo obytný objekt přístavěný k zadní části hradebního valu.
 • Poterne, fr. [potén] /poterna/
  • průchod nebo průjezd skrze hlavní hradební val. Sloužil pro dopravu materiálu a vojska z vnitřku pevnosti do hlavního hradebního příkopu a odtud na další pevnostní prvky.
 • Werk, n.
  • viz fort.